ReadyPlanet.com
dot
dot
ตัวอย่างงานและบริการของเรา
dot
bulletงานกลึง
bulletงานคว้าน
bulletงานไส
bulletงานมิลลิ่ง
bulletงานเจาะ
bulletงานอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
dot
เว็บไซต์ควรรู้
dot
bulletนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletค้นหาโรงงานอุตสาหกรรม
bulletทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรม
bulletสถานบันรับรองมาตรฐาน ISO
bulletสศอ.
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมการค้าภายใน
bulletBOI
bulletสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
dot
ธนาคาร
dot
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
bulletธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
bulletธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
bulletธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
bulletธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
bulletธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน)
bulletธ. นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
bulletธ. ไทยธนาคาร จำกัด
dot
หนังพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletข่าวสด
bulletคม-ชัด-ลึก
bulletBangkok Post
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletโพสต์ทูเดย์
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletโมเดิร์นนายทีวี ช่อง 9
bulletNBT
bulletทีวีไทย


งานไส

งานไส

เครื่องไสเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ใช้ทุ่นแรงในการตัดเฉือน ส่วนใหญ่จะใช้กับงานตัดผิวเรียบโดยการจับยึดชิ้นงานเข้ากับปากกาแล้วจับยึด ชิ้นงานเข้ากับปากกาแล้วจับยึดปากกาเข้ากับแท่นของเครื่อง  ให้คมตัดเคลื่อนตัดในแนวเส้นตรงผ่านกลับไปมาตลอดผิวหน้าของชิ้นงาน

การทำงานของเครื่องไส  เกิดขึ้นระหว่างมีดไสกับชิ้นงาน  ส่วนใหญ่จะอยู่ กับที่ตัวมีดไสจะเคลื่อนที่ทำการตัดเฉือนผิวงานออกให้เป็นรูปร่างตามต้องการ  ก่อนที่จะทำการไสต้องทำการเตรียมมีดสำหรับงานไสตามลักษณะ งานและอุปกรณ์สำหรับงานไสประกอบไปด้วยมือหมุน  แท่น ระดับ  ที่รองมีดให้พร้อม

การไสผิวงานเรียบป้อมมีดจะตั้งฉากกับผิวงาน  แต่สำหรับการไสผิวเอียงสามารถที่จะทำการปรับหัวไสให้ได้มุมตาม องศาที่กำหนดให้หรือจะทำการปรับฟอร์มมีดให้เหมาะสมกับงาน  ข้อควรระวังคือขณะทำการไสชิ้นงานไม่ควรยืนตรงหน้าเครื่องไส  เพราะจะเกิดอันตรายจากเศษโลหะที่กระเด็นและป้องกันความ ปลอดภัยที่เกิดจากการงัดของชิ้นงาน

วิธีการไสงาน

วิธีการไสงานเครื่องไสจัดได้ว่าเป็น เครื่องจักรที่ช่วยลดขนาดของงานให้ได้รูปทรงตามความต้องการ  ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว  กลไกและการทำงาน ภายในเครื่องก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนให้ความสะดวกในการทำงานสูง  องค์ประกอบหลักของการไสงานจะประกอบด้วยตัวมีดไส ( CUTTING TOOL )  และชิ้นงานลักษณะของการทำงานจะ แบ่งออกเป็น

1.  กรณีชิ้นงานอยู่กับที่คมตัด ( CUTTING TOOL ) 
    จะใช้กับเครื่องไสขนาดเล็ก  หรือเรียกกันว่าเครื่องไสช่วงสั้น ( SHAPER MACHINE )  

2.  กรณีชิ้นงานเคลื่อนที่  แต่คมตัด ( CUTTING TOOL ) 
     อยู่กับที่จะใช้กับเครื่องไสขนาดใหญ่หรือเรียกว่า เครื่องไสช่วงยาว
     ( PLANER MACHINE OR SLOTING MACHINE )

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานไส  ที่ใช้กันมากโดยทั่วไปได้แก่ปากกา  ประกอบเข้ากับโต๊ะของเครื่องไส 
โดยการจับยึดของ สลักเกลียวและนอตผ่านร่องที ( T-SLOT )

นอกจากปากกาก็มีอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมายที่ใช้จับยึดชิ้นงาน  เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
และสะดวกต่อการทำงาน

การจับชิ้นงานไสด้วยปากกา  การจับยึดด้วยปากกาส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานขนาดเล็ก  เพราะ ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการจับยึดมาก  ถึงแม้จะทำในรูปของงานผลิต  ปากกาจะถูกตรวจสอบ หาความเที่ยงตรงเพียงครั้งเดียวสามารถจับงานได้ทั้งหมดได้  เมื่อเลิกใช้งานก็ปรับให้อยู่ในสภาพเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง อะไรเลย

กรรมวิธีการจับชิ้นงานไส

เมื่อขันล็อคปากกาแน่น  ชิ้นงานจะโก่ง  บิดตัว  ไม่อยู่ในแนวระดับจะต้องใช้ค้อนไม้หรือ ค้อนยางเคาะ  ภายหลังจากการขันล็อคปากกาพอตึง ๆ เพื่อช่วยให้การเบี่ยงตัวของชิ้นงานลด ลงให้ล็อคแน่นงานจะอยู่ในแนวระดับ

ในการปรับระดับของชิ้นงานลักษณะนี้ไม่ควรจะ ใช้ค้อนเหล็กเคาะ  เพราะจะทำให้งานเป็นรอย  หรือร้าวภายในเนื้องานได้  ทิศทางของการไสงานจะ เห็นได้ว่าแรงดันไสของมีดไส  จะออกแรงต้านการจับยึด  ดังนั้นการตั้งชิ้นงานไสจะ ต้องคำนึงถึงและตั้งให้เหมาะสมกับการทำงาน  

มีดไส

จัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของการ ทำงานไส  ถ้าไม่มีมีดไสก็จะไม่เกิดการไสขึ้น  มีดไสที่ใช้ไสงานจะมีรูปร่างคมตัดเป็นไปตามลักษณะของการ ใช้งาน  ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและรูปแบบของงาน ที่ต้องการ  มีดไสมีอยู่ 2 ชนิด คือ

1.  มีดไสใช้ประกอบกับด้ามจับ
2.  มีดไสใช้ประกอบเข้ากับป้อมมีดได้ทันที

วิธีการไสผิวงานในแนวดิ่ง ( VERTICAL SHAPING )

กรรมวิธีการไสผิวงานในแนวดิ่งนั้นกระทำได้ สองแบบคือ  การจับชิ้นงานในแนวนอน
( HORLIZONTAL )  เป็นการจับชิ้นงานให้โผล่ออกมาทางด้าน ข้างของปากกา  แล้วใช้มีดไส ลงมาในแนวดิ่ง  ให้สังเกตการจับมีดไสพร้อมกับการ ปรับกล่องมีดไสให้เอียง  เพื่อช่วยมุมคมตัดนของมีด ไสทำงานได้ในแนวทิศทางที่สะดวกขึ้น  มากกว่าการจับ กล่องมีดไสตรง ๆ

การไสงานขึ้นรูป

เป็นกรรมวิธีการไสชิ้นงานมีขนาดและรูปทรง ตามความต้องการใช้งาน  จากเนื้อหาต่อไปนี้จะกล่าว ถึงเฉพาะการไสขึ้นรูปทั่วไป  เป็นเทคนิคและแนวทาง ให้นำไปดัดแปลงวิธีการทำงานแบบต่างๆ  ได้  

การไสขึ้นสัน ( TONGUE ) 
เป็นการจับชิ้นงานของปากกา  การจับมีดไส  การ เอียงของกล่องมีด  โดยเฉพาะลักษณะของคมตัดของมีดไส ที่จะทำการไสขึ้นรูปในแนวดิ่งของชิ้นงาน  ปลายของ มีดจะแหลมคมและหลบเอียง  เพื่อให้ผลของการไสตั้งได้ฉากกัน

การไสร่อง ( GROOVE ) 
เป็นลักษณะของการทำงานเช่นเดียวกับการไสขึ้นสัน เพียงแต่ไสลึกลงไปภายในของชิ้นงาน  และลักษณะจะเป็นร่องฉาก  ท้องของร่องจะต้องได้แนว ระดับตั้งได้ฉากเข้ากับข้างร่อง  ปลายคมตัดของมีดไส จะแหลมคม  และช่วงมุมหลบจะต้องไม่ให้เสียดสีกับผิวด้านล่างของงาน  เพราะจะทำให้ชิ้นงานเป็นรอย

การไสผิวเอียง ( ANGLE ) 
เป็นการไสชิ้นงานขึ้นรูปแบบหนึ่ง  ซึ่ง ลักษณะนี้การจับชิ้นงานจะจับในแนวระดับการตั้งมีดจะต้องตั้งให้ได้ฉากกับงาน  ไสตัดตรงลงมาก่อน  แล้วจึงจะปรับ กล่องมีดทำการไสเอียงโดยให้กล่องมีดเอียงทำมุมเท่ากับมุมเอียงของชิ้นงาน  การป้อนไสจะป้อนขึ้น – ลงตามแนว ลูกศร  ป้อมมีดและด้ามมีดจะถูกปรับเอียงทำมุมเพื่อ ช่วยหลบมีดในการลดการเสียดสี

วิธีการไสร่องลิ่ม ( KEY WAY )

ร่องลิ่มที่เกิดจากการไส  ส่วนใหญ่เป็นช่องสี่เหลี่ยมยาว  เกิดขึ้น โดยการใช้มีดตัดไสซึ่งมีดนี้จะลับเป็นรูปร่างตามการใช้งาน  ลักษณะของมีดตามรูปฟอร์มการหลบคมข้างเพื่อลดการเสียดสี  คมตัดตรงเพื่อให้ได้ร่องาตัดตรงเช่นเดียวกัน  ซึ่งในการไสงานจะต้องระวังการงัดกันระหว่างคมตัดของมีดกับผิวงาน  ซึ่งจะต้องสัมผัสเต็มหน้ามีด  ขณะตัดเฉือนดังนั้นการป้อนจึงต้องป้อนตัดทีละน้อย ๆ การไสจะต้องระมัดระวังในการไสให้มากขึ้นกว่าการไส แบบอื่น ๆ ร่องไสนี้จะต้องมีความ สัมพันธ์กับแท่งลิ่ม  จะต้องไม่หลวมคลอนขณะประกอบ งานร่วมกันในลักษณะของการประกอบงานร่วมกันแล้วจะต้องให้อัดแน่น  โดยการใช้ค้อนไม้หรือค้อนยางเข้าช่วย  แต่ไม่ได้หมายถึงอัดแน่นจนถอดไม่ออก  หรือหลวมคลอน จนใช้งานไม่ได้


วิธีการไสภายใน

มีดไสที่ใช้จะมีลักษณะเหมือนกับมีดไสตัด  จะถูกจับด้วยด้ามจับ  จะเคลื่อนที่ตัดเฉือนในแนว ทิศทางลูกศร  มีดไสที่นำมาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแท่ง ขนาดแท่งสี่เหลี่ยมเล็ก  และถูกตัดให้สั้นเท่าที่จะ เข้าไปอยู่ภายในของชิ้นงานได้  ดังนั้นในการจับลับ แต่งให้ได้รูปร่างและความคมตามความต้องการจึงทำได้ยาก  เพราะเนื้อที่ที่จะให้มือจับมีน้อย  ขณะ ทำการลับก็จะเกิดความร้อนสูงและอาจจะพลาดโดนนิ้วมือตัวเองได้  วิธีการแก้โดยทำด้ามจับขึ้นมาใหม่  มีดจะถูกจับยึดอยู่ในด้ามจับและขันแน่นด้วยสกูร  ซึ่ง ด้ามจับนี้จะมีความยาวพอประมาณให้จับถือได้สะดวก

วิธีการไสงานขึ้นรูปโค้ง

กรรมวิธีการไสงานขึ้นรูปโค้ง  ในบางครั้งงานไสที่ต้องการจะมีรูปทรงแปลก ๆ ออกไปจากการไสในลักษณะปรกติ  ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้ งาน  ซึ่งรูปร่างลักษณะของงานเหล่านี้จะมีความ สัมพันธ์กับรูปร่างของคมตัดมีด  จะต้องทำการลับให้ ได้รูปทรงตามความต้องการใช้งาน  คมตัดบางชนิดจะ ทำการลับแต่งคมลำบากมาก  จะใช้หินลับแบบปรกติทั่วๆ ไปไม่ได้  โดยเฉพาะมีดไส โค้งภายนอก  เพราะการลับเว้าขนาดของหน้าหินจะกว้างกว่า  ซึ่ง ต้องอาศัยมุมขอบล้อหินหรือหินที่มีขนาดความหนาน้อยพอที่จะลับได้ตามขนาดของ ร่องเว้า

ส่วนใหญ่ของการลับมีดไสขึ้นรูปด้วยหิน เจียระไนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะนำมาลับแท่งแต่งด้วย หินน้ำมันอีกครั้งเพื่อให้ผิวเรียบ  และขอบเย็นหรือครีบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะลับด้วยหินเจียระไนจะลดลงไป  เมื่อนำไปไสงานผิวจะเรียบขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 
บทความน่าสนใจ

เครื่องเจาะ
การกลึง Turning OperationCopyright © 2010 All Rights Reserved.
5 Soi Liap Khong Phasi Charoen Fang Nuea 18, Khwaeng Nongkham,Khet Nongkham,Bangkok 10160 Thailand. Tel. +66(0)2807 6956-9 +66(0)62156 9879 ID LINE: csm.ltd